Yerinde Tespit ve Değerleme

 • Bina / Arazi mevcut durumunun tespiti
 • Bina / Arazi dokümanlarının incelenmesi (proje, resmi evrak v.b.)
 • Ön rapor (RedFlag) hazırlanması
 • Bina / Arazi testler programının hazırlanması ve yönetilmesi
 • Mevcut işletme durumunun tespiti
 • Revizyon ve renovasyon bütçelerinin hazırlanması
 • Revizyon ve renovasyon planlaması yapılması ve yönetilmesi
 • Risk Değerlendirmesi yapılması

Raporlama

 • Proje başlangıç verilerinin derlenmesi, incelenmesi, raporlanması
 • Periyodik izleme programı hazırlanması
 • Belirlenen periyotlarda saha ziyaretleri yapılması
 • Kalite verilerinin raporlanması
 • Maliyet verilerinin değerlendirilmesi
 • Planlama ve gerçekleşme diyagramları hazırlanması
 • Fiziksel – Parasal ilerlemelerin karşılaştırılması
 • Proje sonu değerlendirme raporunun hazırlanması