Ataman İnşaat Karina Konutları

450 Daireden oluşan konut projesi