Biz ne sunarız ?

Geliştirilmek istenen gayrımenkulün teknik koşullarının tespit edilerek değerlendirilmesi

 • Resmi durum değerlendirmesi
 • Arazi topoğrafyası, zemin durumu vb. özelliklerinin araştırılarak değerlendirilmesi
 • Yapı mevcut teknik durumunun değerlendirilmesi (zemin, statik, mekanik ve elektrik sistemler vb.)
 • Altyapı sistemlerinin tespit edilerek değerlendirilmesi
 • Piyasa araştırması
 • Bölgesel konum ve koşulların değerlendirilmesi

Gayrımenkul için düşünülen projenin, yapılan tespitlere göre planlanması

 • Geliştirilmek istenen yapı ya ait kütle çalışmaları ile alternatif senaryolar oluşturulması
 • Alternatif senaryolara göre yatırım maliyetinin hesaplanması
 • Ön fizibilite çalışmalarının yapılması
 • Alternatif senaryoların risk analizlerinin yapılması

İş planı oluşturulması

 • Karar aşaması ile proje üretim sürecine kadar olan tüm sürenin planlanması
 • Proje süresince izlenecek yol ve metodlarla ilgili kararların verilebilmesi için gerekli danışmanlık hizmetleri sağlanması

Siz ne kazanırsınız?

 • Satın almak istediğiniz gayrımenkulün risklerini bilmiş olursunuz (resmi izinler, arazi veya yapı teknik sorunları, altyapı ve kaynakların uygunluğu)
 • Geliştirmek istediğiniz projenin gayrımenkule uygunluğunu belirlemiş olursunuz
 • Geliştirmek istediğiniz projenin maliyetlerini belirlemiş, olur risklerini öğrenmiş olursunuz
 • Gayrımenkulden projeye geçiş aşamasının tüm yol haritasını elde etmiş olursunuz.
 • Risklerden haberdar olarak karşılaşabileceğiniz ticari sürprizleri azaltmış olursunuz.